Nieuws

Nieuws!

Hoogste onderscheiding van De Nachtuulen voor Tineke Nass

Foto: Yvonne Heijneman

 

Tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging De Nachtuulen mocht Tineke Nass "De Orde van de Smaragdogige Nachtuul" in ontvangst nemen. Dit is de hoogste onderscheiding die de canavalsvereniging jaarlijks uitreikt aan een plaatsgenoot die zich vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de dorpsgemeenschap.

Tineke, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs!

 

Vader en zoon zijn adjudant en prins van De Toetenburgers

Het nieuwe Prinsenpaar van De Toetenburgers is bekend!

Prins Jurgen 1e en adjudant Ivo Sr.

Zij regeren onder de leus " Niet touren of bouwen, 4 dagen met de wietstok sjouwen !!"

 

Lees meer >>>

Boemelburcht

De nieuwe prinsen, adjudanten en prinses van Boemelburcht.

V.l.n.r. Adjudant Frans (Heijneman), jeugdprins Max (Jansen), Stadsprins Richard (Bouwman), jeugdadjudant Giel (Staring) en prinses Sylvia (Bouwman-Reijmer).

 

 

Prins Richard (Bouwman), prinses Sylvia (Bouwman-Reijmer) en adjudant Frans (Heijneman) van Carnavalsvereniging "De Nachtuulen" zwaaien dit canavalsseizoen ook de scepter over het "Nachtuulenrijk".

WhatsApp buurtpreventie borden in Oud-Zevenaar

De gemeente gaat voor "Buurtpreventie Oud-Zevenaar" 4 borden plaatsen en wel aan het begin van de Oud Zevenaarseweg en de Dijkweg en op de Ooyse- en Oud Zevenaarsedijk. Ook voor "Buurt Dijkzicht" (Oud Zevenaarsedijk, Kamphuizerweg en Bettestraatje) worden borden geplaatst.

Lees meer >>>

Grondruil maakt nieuwe verbindingen mogelijk

 

Het college van B en W is onlangs met de provincie overeengekomen gronden te ruilen. Met de grondruil wil de gemeente nieuwe verbindingen tot stand brengen die de bereikbaarheid van Zevenaar vergroten.

 

De grondruil betreft circa 3,8 hectare, waaronder twee percelen ter hoogte van het Witte Kruis in Babberich. Deze percelen worden aangeboden door de provincie. Hier wil de gemeente voor fietsers, waaronder scholieren, vanuit Rijnwaarden en Babberich een veilige en directe verbinding realiseren met de woonwijk Groot Holthuizen en BusinessPark 7Poort. Door de aanleg van deze fietsverbinding kunnen inwoners vanaf de rotonde ter hoogte van het Witte Kruis de Maatjesweg bereiken. De bestaande fietstunnel onder de Betuwelijn zorgt voor de verbinding met Groot Holthuizen, het Liemers College en de bedrijven op 7Poort.

 

Ook een grondstrook tussen de Breulylaan en de Oud Zevenaarseweg maakt onderdeel uit van de grondruil. De gemeente heeft het voornemen op deze plek een recreatieve verbinding te creëren tussen de Breuly, Panoven en het Tichelpark. Hierdoor ontstaat een wandelroute voor inwoners en bezoekers van het Rijnstrangengebied.

 

In ruil voor de gronden in Babberich en Oud-Zevenaar stelt de gemeente een deel van de agrarische percelen aan de Reisenakker beschikbaar. Deze percelen worden jaarlijks verpacht. De provincie wil de agrarische bestemming vooralsnog behouden.

 

Wethouder Toon Albers: “vanuit de wens van de gemeenteraad en het college om de gronden in Babberich te verwerven, zijn we met de provincie in gesprek gegaan. Ik ben erg blij dat de onderhandelingen tot resultaat hebben geleid. Dit biedt kansen voor de mogelijke doortrekking van het Witte Kruis, waar we binnenkort een onderzoek naar starten.”

 

De Stichting Effectief Verkavelen in Gelderland (STEVIG) coördineert de grondruil. Het totale kavelruilgebied in de Rijnstrangen is ongeveer 3.000 hectare groot. Het gaat om het gebied ten zuiden van Westervoort en Zevenaar tot en met Spijk. Naar verwachting vindt de grondruiltransactie tussen de gemeente Zevenaar en de provincie Gelderland eind 2017 plaats.

 

Inloopspreekuur Gebiedsteam in Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar.

Zevenaar gaat negen nieuwe plekken oprichten in de gemeente waar burgers vragen kunnen stellen over onder meer zorg en burgerinitiatieven. De zogenaamde gebiedsteams zullen gevestigd worden in gebouwen met een laagdrempelig karakter.

 

Lees meer >>>

 

Prachtige foto's van de processie

Yvonne Heijneman-Stevens heeft meer dan honderd prachtige foto's van de processie gemaakt. Wil je ze allemaal bekijken? Klik dan op bovenstaande foto. Veel plezier en bedankt Yvonne!

Nieuwe naam voor "Anneke"

Fotografie: Bert Rinkel Fotobewerking: Rosa Künne

 

"De Nachtwacht"

 

Vanaf nu ontmoeten de leden van schuttersvereniging St. Anna elkaar in ‘de Nachtwacht’. Een gezellige ruimte waar heden & verleden, jong & oud van de Old Sènderse verenigingen samen komen zoals op het prachtige doek….

‘De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren” zoals de echte Nachtwacht officieel heet, trok erop uit om Amsterdam te beschermen tegen rovers en andere kwade lieden.

De schutters gaan onder leiding van kapitein Ed Willemsen op pad om met tradities, mooie muziek, saamhorigheid en gezelligheid kleur te geven aan ons mooie dorp.

In ‘de Nachtwacht’ hangt de imposante afbeelding (circa 175x 230 cm) van de ‘Old Sènderse Nachtwacht’. Hier staan kapitein en president voorop in gezelschap van leden van alle bij de schutterij aangesloten verenigingen, oud & jong geportretteerd zoals toen… maar in een moderner jasje. Je hoort de gezelligheid al… het vast weer bijna kermis, schuttersfeest of carnaval!

Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy heeft een nieuwe website!

 

 

Wie zijn we?

De Seniorenclub is de lokale vereniging van en voor senioren en richt zich op alle inwoners van 55 jaar en ouder. Het werkgebied is Oud-Zevenaar en Ooy. De Seniorenclub is vertegenwoordigd in het Platform Senioren Zevenaar. Lid zijn van de Seniorenclub betekent dat je tevens lid bent van de landelijke KBO.

 

Waar staan we voor?

De Seniorenclub komt op voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:

- Zorg en gezondheid

- Wonen en welzijn

- Inkomen en koopkracht

- Mobiliteit en veiligheid

 

 

Lees meer op: www.seniorencluboudzevenaarooy.nl

 

 

Buurtpreventie Oud-Zevenaar

Het is ons streven om de buurt in de kom van Oud-Zevenaar veiliger te maken mede n.a.v. twee inbraken aan de Dijkweg. Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.

Dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. De gemeente en de politie juichen dit initiatief van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken.

Lees hierover meer bij BUURTPREVENTIE

Een mooi gedicht van Annie Harmsen van de kruidenierswinkel aan de Groessenseweg over Ooy

Herinneringe aan Ooy

 

 

Zeg, ken gi -j nog de Rosandeweg, in ‘t kleine dörpke Ooy?

Waor ‘t laeve nog heel simpel was, en in zien eenvoud mooi.

 

En aoveral was ruumte zat, um as kind van te geniete

Ze wiste waor gi-j der een van was en gi-j wis hoe zi-j hiette:

 

Staring was de kaoleboer en Helmes was de smid

De gruunte naor de veiling toe, op ‘n wage met ‘n hit.

 

Hent en Theet heur gi-j ‘t nog en Willemse van de Plak

Zien bruur die uut de Veldweg kwam deej boodschappe in ‘n zak

 

Ik was nie van Harmse an de diek, maor van de Groesseseweg

Met de transportfiets brach mien vader de bestelllinge weg

 

En zeie ze Grob van de Ward - huus op de bult - wis ie geliek

En ‘s winters stond ‘t water daor tot baoven aan de diek

 

De school stond aan de Slenterweg, dat is een lange straot

Van schuttersgebouw tot Breuly toe, wao’j weer de diek opgaot.

 

En thuus zag ie nog ‘n kerseboom die volop stond te bläöje

In de processie moch ie bruudje zun en witte bluumkes sträöje

 

Der was nog ‘n peteraolieboer die langs de hu:ze kwam

De melkboer met zien paerd kwam langs, de melk ging in ‘n pan

 

De Breuly was ‘n watergat wao’j zommers hen ging zwemme

En op ‘t vlot ha’j dan zon schik, zolle ze dah now nog hemme

 

Alles had zien eige tied, gi-j deej zo as ‘t heurde

Bang wat de minse zegge zolle, as ze ow doe:n en laote keurde

 

Gi-j moch korte kouse aan - kold of warm – meh Paose

Met de kermis: bloemkool veur ‘t eers en die kwam dan van Klaosse

 

En zondags moes ie naor de kerk, met een laege maag

Wat daorvan de bedoeling was, dat heurde ellek blaag

 

In de kerk ha’j ow eige plaats - veur God wa’j nie geliek

En als een kind gebore werd dan was ow moe:der ziek

 

Vroeg of laat kwam iedereen, bij meester Jorna in de klas

Ik wet nog zovöl dinge van ‘t dörp waor ik meisje was

 

Now bun ik der al langer weg dan ik der bun gewes

‘t Is allemaol ook anders now en dah begriep ik bes

 

Toch gaon mien gedachte nog vaak naar ’t plaetske Ooy

Waor ‘t laeve nog heel simpel was en in zien eenvoud mooi.

 

Door Annie Harmsen.

 

 

 

Nog een gedicht van Annie over de St. Martinuskerk.

 

 

Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar open voor toeristen

De Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar gaat in de loop van het volgend jaar dagelijks open. De parochie volgt het voorbeeld van de kerk in Aerdt, die al door fietsers en wandelaars te bezoeken valt.

De dagelijkse opening is een van de initiatieven om meer bekendheid te geven aan het eeuwenoude kerkje langs de uiterwaard. De eerste stap zet de pastorale raad op donderdag 15 mei. De geloofsgemeenschap blaast dan de Mariaviering nieuw leven in. In oktober volgt een 2e Mariaviering met een expositie van Mariabeelden.

Verhuizen

De dagelijkse openstelling van de Martinuskerk volgt als er ook de personele bezetting geregeld is. De bedoeling is om het secretariaat naar het kerkgebouw te verhuizen, waardoor er altijd iemand aanwezig is in de kerk.

Oud-Zevenaar en Old-Sènder ook op Facebook

Ook zijn we 2 x actief op facebook!

 

Oud-Zevenaar op facebook is een verlengstuk van deze website.

 

Old-Sènder op facebook is speciaal bedoeld om oude foto's en herinneringen uit Ooy, Old-Sènder en Holthuuzen met elkaar te delen. Heb je zelf van deze prachtige foto's zoals hieronder en wil je ze met ons delen? Stuur ze dan naar andre@oud-zevenaar.nl

Het Dorp

Van oorsprong een lied van Wim Sonneveld. Het origineel mag vanwege copyright hier niet gebruikt worden. Wij hopen dat u ons alternatief ook op prijs stelt. Hieronder wat oude foto's met muziek. Daar weer onder de tekst zoals Frans van Gorkum het gezongen heeft op de "Harmonie Big Band & Friends avond" van Harmonie St. Martinus.

Langs het Breitpad bij mijn vader (het dorp)

Friso Wiegersma, Jean Ferrat, bew. Frans van Gorkum

 

Thuis heb ik nog een ansichtkaart

waarop een kerk een kar met paard

de winkel van Betje Froon.

Een kroeg, een juffrouw op de fiets

het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,

daar 't is waar ik al jaren woon.

Dit dorp, ik weet nog hoe het was,

de boerenkind'ren in de klas,

een kar die ratelt op de keien,

het kerkhof met een haag ervoor,

een zandweg tussen koren door,

het vee, de boerderijen.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

Wat leefden ze eenvoudig toen

in simp'le huizen tussen groen

met boerenbloemen en een heg.

Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,

het dorp is gemoderniseerd

en nu zijn ze op de goeie weg.

Want ziet, het leven is zo fijn,

met brug en Betuwelijn

en t’ wonen in Holthuysen,

vol dubbel glas, dat kun je zien

gordijnen van in between

op het dak zonnecollectoren.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

De dorpsjeugd van Oud-Zevenaar

facebookt like-jes naar elkaar

en Selfies, want ze zijn uniek.

Ik weet wel, het is hun goeie recht,

de nieuwe tijd, net wat u zegt,

maar het maakt me wat melancholiek.

Ik heb hun vaders nog gekend,

kochten shag voor vijftig cent,

zag hun moeders beatmis zingen.

Dat dorp van toen, het is voorbij,

dit is al wat er bleef voor mij:

een ansicht en herinneringen.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

De harmonie speelt nog muziek

marcheert in tempo op de diek,

mars en polka zijn verleden.

Hout en koper staat voor band,

een muzikant dat is een friend,

een concert moet Tribute heten.

Ik weet nog hoe het vroeger was,

zat bij Schierboom in de klas,

hij liet mij do-re-mi-fa blazen.

Toen promoveerden wij elk jaar,

kregen dat met harmonie voor elkaar

hieven van blijdschap de glazen.

 

Toen ik langs het Breitpad bij m'n vader

de oude peppels nog zag staan.

Ik was een kind, hoe kon ik weten

dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

Wandeling (M)Ooy/Oud-Zevenaar nu ook digitaal.

Op deze site staat nu ook de wandeling (M)Ooy-Oud-Zevenaar beschreven.

Benieuwd? Klik dan hier.

 

Opname St. Martinuskerk en omgeving met DJI Helikopter

Weersverwachting

Weersverwachting
Zevenaar
Meer weer in Zevenaar

Spreuk van de week

 

Weet je een mooie spreuk?

Stuur dan even een mailtje naar:

info@oud-zevenaar.nl

Agenda

Wilt u weten wat er de komende tijd in Ooy,

Oud-Zevenaar en Holthuizen op de agenda staat?

Klik dan hier.

Oud-Zevenaar op facebook

 

Vind je Oud-Zevenaar ook leuk?

Klik dan hieronder op Vind ik leuk

 

 

Copyright © 2013 - Oud-Zevenaar - Wepdiezainer -

 

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt.

 

 

"Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: