Nieuws

Werkzaamheden aan het spoor

WEEKENDAFSLUITING 23 EN 24 MAART.

De afgelopen weken heeft Strukton Rail in opdracht van ProRail voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. In vervolg op deze werkzaamheden wordt tijdens het weekend van 23 en 24 maart het spoor vernieuwd. Ook wordt de bovenleiding in Zevenaar aangepast en zijn er werkzaamheden aan kabels.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats van zaterdag 23 maart 01:00 uur tot maandag 25 maart 05:00 uur. Hierdoor rijden er geen treinen. Ook is de overweg aan de Kerkstraat in Zevenaar afgesloten voor doorgaand (fiets)verkeer. Via de overweg aan de Molenstraat wordt het verkeer omgeleid. Bij het viaduct op BusinessPark 7Poort en bij de tunnel van Zevenaar Poort worden constructies onder het spoor vervangen voor de waterverbinding. Daarnaast wordt nabij de Betuweroute de bovenleiding in het spoor aangepast. Hierdoor is de Ringbaan Oost (N336) - tussen de rotonde Hengelder tot de rotonde Bemweg/Babberichseweg - afgesloten van 21 maart 07.00 uur tot 26 maart 07:00 uur. Om verkeershinder zo veel mogelijk te beperken wordt een omleidingsroute ingesteld.

Gevolgen voor het treinverkeer

Tijdens de werkzaamheden op zaterdag 23 en zondag 24 maart rijden er geen treinen.

Voor meer informatie zie: www.prorail.nl/projecten/spoorverdubbelingzevenaar-didam

 

Edwin Aaldering ontvangt Smaragdogige Nachtuul

Foto overgenomen van De Nachtuulen.

 

Ewin Aaldering is de winnaar van de Smaragdogige Nachtuul. Een stille kracht die zich voornamelijk inzet voor de jeugd! Lees meer op de website van De Nachtuulen.

"Lemm + Lemm = carnaval van de rem!"

Foto overgenomen van De Nachtuulen.

 

Wij feliciteren het nieuwe prinsenpaar van Carnavalsvereniging De Nachtuulen. Prins Ronald (Lemm), Prinses Authum (Balduk) en Adjudant Stefan (Lemm) gaan met carnaval voorop bij de Uulen met hun leus: "Lemm + Lemm = carnaval van de rem!"

Samen aan Tafel

Op een unieke locatie in een prachtige omgeving aan de dijk bij de kerk in Oud-Zevenaar.

 

Met zijn allen samen aan tafel: dit is je kans

Kom dus gewoon naar Thoen & Thans

 

Want daar wordt vanaf 5 februari 2019 op initiatief van seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy door een aantal vrijwilligers in alle even weken op dinsdag van 12.30 uur tot 14.00 uur een 3-gangen verrassingsmenu voor U geserveerd. Komt u alleen of met uw partner, voor “Samen aan Tafel” maakt dat geen verschil. Ook speelt leeftijd geen rol, tenslotte moet iedereen eten dus waarom dan niet gezellig samen.

Wilt u hier meer over weten of over de seniorenclub ga dan naar www.seniorencluboudzevenaarooy.nl

Aanhouding door DNA-hit

Op 31 augustus 2018 is in een woning aan de Oude Zevenaarseweg in Zevenaar ingebroken.

Hierbij zijn twee personen overlopen. De bewoners kwamen thuis toen de inbrekers nog binnen waren.

De man des huizes probeerde 1 van de personen vast te houden en hierdoor ontstond een korte worsteling. Hierbij raakten beiden gewond.

Tijdens de vlucht rende deze persoon ook nog tegen een glazen pui aan. Een bloedspoor werd aangetroffen op de tuintafel en een spoor op de glazen pui.

 

Uit DNA onderzoek op deze sporen kwam een hit van een 23-jarige man uit Veenendaal.

Hij is deze week buiten heterdaad aangehouden en verhoord door het woninginbrakenteam in Arnhem.

Er wordt nu dossier tegen hem opgemaakt en hij zal worden gedagvaard.

 

Een mooi succes!

 

Bel bij verdachte situaties direct 112!

 

Klik hier om meer te lezen over buurtpreventie

Wij feliciteren de nieuwe prins en jeugdprins van Boemelburcht

Frank van Embden is de nieuwe Stadsprins van Boemelburcht 2018-2019 geworden. Tijdens een act van de koning van Cleef en een zoektocht in de regio naar de nieuwe prins, kwam Prins Frank II achter de spiegel vandaan. Prins Frank II gaat Boemelburcht regeren met zijn adjudant Wim Jansen met de leus GEZELLIG SAMEN D’RAN.

 

De nieuwe jeugdstadsprins van Boemelburcht is Jouri II met zijn adjudant Sem (Aaldering) geworden. Zij regeren met de leus “Vendelen en drummen zetten we ff stop, wij zetten Boemelburcht 4 dagen op zijn kop”. Wij feliciteren vader en zoon met hun benoeming.

 

Voor meer foto’s ga naar foto.boemelburcht.info.

Voorgevel schuttersgebouw krijgt facelift

De onderhoudsgroep van schuttersvereniging St. Anna heeft het schuttersgebouw aan de Babberichseweg flink onder handen genomen met een prachtig resultaat als gevolg.

Lustrumviering St. Anna Gilde

Hierbij een kort overzicht van het St.Anna-gilde in Oud-Zevenaar en de dit jaar daaraan gekoppelde Lustrumviering.

Het “St.Anna-gilde sinds 1433” in Oud-Zevenaar bestaat dit jaar 585 jaar, d.w.z. dat het 117de lustrum is gevierd.

Voor een korte geschiedenis van dit Gilde mag ik je verwijzen naar het krantenbericht in de Gelderlander van 18 juli 2018.

 

De Lustrumviering op zaterdag, 21 juli 2018 zag er in grote lijnen als volgt uit:

1.Aantreden van de leden, te weten 13 Gildebroeders en 2 Gildemeesters + de voorzitter (bewoner van Camphuysen) om 08.15 uur, dit jaar bij het Schuttersgebouw St.Anna te Oud-Zevenaar;

2.De partners van de leden zijn dan ook aanwezig en gaan per huifkar naar Camphuysen, terwijl de Gildebroeders en –meesters te voet gaan;

3.Op Camphuysen wordt de groep ontvangen met koffie en “krentenwegge”, waarna de mannen te voet naar de St.Martinuskerk in Oud-Zevenaar gaan; de partners volgen per huifkar;

4.Zodra de groep de kerk nadert worden door de koster de klokken geluid en wordt het gezelschap ontvangen door de Pastor van dienst, in dit geval door Pastor Paul Daggenvoorde;

5.Na de Eucharistie-viering vertrekt het gezelschap naar de 2 nog overgebleven pachters van het St.Anna-gilde, te weten Wim ter Heerdt en zijn zoon Chiel, beiden wonende aan de Kamphuizerweg. Zij zijn beide eeuwigdurende pachters van gronden van het Gilde;

6.Onder het genot van een glaasje champagne + jus d’ orange wordt de pacht betaald, waarbij uiteraard de nodige herinneringen aan “oude tijden” worden opgehaald;

7.Vervolgens wordt het vertrek aangekondigd, waarbij – vanwege de Lustrumviering – een geheime locatie wordt aangedaan, waar het gezelschap vervolgens de gehele dag verblijft;

8.Die locatie is dit keer de woning en het omliggende terrein van Marjan en Henri Span, die residentie hebben op het vroegere “Kruuthuus” van Mies Kruitwagen, aan de Babberichseweg (grenzend aan het St.Anna-schuttersgebouw);

9.Na ontvangst door de familie Span wordt de lunch geserveerd, waarbij uiteraard het “gebakken eitje” niet ontbreekt;

10.Vervolgens wordt om plm. 13.30 uur de gebruikelijke Jaarvergadering gehouden, waarbij een drietal jubilarissen worden gehuldigd; deze jubilarissen zijn dit keer: Ralph de Neree – 40 jaar lid van het Gilde, Johan Versteegen en Theo Bles, beide 25 jaar lid;

11.Na afloop van de vergadering is het dringen geblazen aan de bar, ook al vanwege de bijna verlammende hitte;

12.In de loop van de middag kunnen de leden zich uitleven op het door de Lustrumcommissie opgezette spellencircuit. Daar kan meegedaan worden aan : prijsschieten, ringsteken met de paardenwagen, bussen-gooien, hoefijzer-werpen, enz.

13.Ondertussen heeft het Dans- en Showorkest SIEBUS zich opgesteld voor het maken van fijne sfeermuziek. Aangezien daarop goed gedanst kan worden, wordt daar massaal gebruik van gemaakt;

14.Dit loopt de middag door, waarna vanaf 18,00 uur een warm en koud buffet kan worden genuttigd;

15.Zo loopt de Lustrumviering van het St.Anna-gilde gezapig teneinde onder het genot van elkaars gezelschap, van eten en drinken, af en toe een dansje enz.

16.Tot slot luidt om plm. 21.00 uur de voorzitter de zgn. Pap-klok, als teken, dat de viering ten einde is. Daarbij dankt hij uiteraard al diegenen die aan het welslagen van deze dag hebben meegewerkt.

 

Met andere woorden: Hulde aan het St. Anna-gilde en zijn leden!

 

 

Jan Mullink

Foto's Annet Wouters

Lees meer >>>

 

Fiets- en wandelroute door Ooy en Oud-Zevenaar is vernieuwd.

De bordjes voor deze route zijn ooit geplaatst door Werkgroep M'ooy Oud-Zevenaar. Omdat deze werkgroep al jaren niet meer bestaat waren de bordjes door de jaren heen beschadigd en vies geworden. Toen er bij Schuttersvereniging St Anna aan de Babberichseweg een bordje uit de grond werd gereden ging niemand dat herstellen. Om te voorkomen dat de bordjes zouden verdwijnen heeft Rosa Künne-Hippmann besloten om met hulp van Dorpsraad Ooy, Joop Bolder, Rick Witjes, Bert Ceelen en Theo Staring nieuwe te laten maken. Er zijn 5 nieuwe bordjes bijgekomen. Rosa heeft onlangs samen met Rick Witjes de nieuwe bordjes geplaatst. Wil je de route (12km) lopen of fietsen en de puzzel oplossen? Klik dan hieronder op de afbeelding en download en print de puzzel en de kaart.

Herontwikkeling Poelwijk

Uitgangspunt bij de herontwikkeling van de locatie Poelwijk is de aandacht voor de bijzondere geschiedenis van de plek. Door de compacte opzet van het erf in de bestaande situatie in combinatie met de gracht is nog iets voelbaar van de geschiedenis van de voormalige havezate Poelwijk. Uitgangspunt is om dit aspect te versterken.

 

De historische structuur van het erf vormt daarom de basis voor de herontwikkeling. Het agrarisch bedrijf zal worden beëindigd. De monumentale boerderij blijft behouden en blijft het hoofdvolume vormen op het perceel. Bij de boerderij zullen enkele bijgebouwen worden gehandhaafd en opgeknapt. Ook blijft de bestaande woning Poelwijkerlaan 14 (de bungalow ten westen van de boerderij) behouden.

 

De grote ligboxenstal zal worden gesloopt. Ook de kuilvoerplaten aan de zuidzijde van de locatie zullen worden verwijderd. Hiervoor in de plaats worden één bouwmassa met 4 woningen en twee vrijstaande woningen op het zuidelijk gedeelte van Poelwijk gerealiseerd. Herstel van de loop van de voormalige gracht vindt plaats in de vorm van een brede greppel met begeleidende bomenrij. De nieuwe 'gracht' krijgt ook een functie voor waterberging. Daarnaast zal de laanbeplanting langs de Poelwijkerlaan zoveel mogelijk worden hersteld.

 

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

Aan de oever van de Breuly zat een kikker…..

Visie en uitgangspunten voor de Breuly.

 

Gemeente Zevenaar beoogt De Breuly- en Panovenpark te ontwikkelen tot een openbaar toegankelijke verblijfslocatie met een natuurlijke inrichting. De wens is om het landschappelijke karakter en de unieke eigenheid van het gebied te behouden. In de afgelopen periode zijn deze kenmerken nader gedefinieerd en in kaart gebracht. Deze gebiedseigenheid vormt de basis voor alle ontwikkelingen in het gebied die kleinschalig en multifunctioneel dienen te zijn.

 

Concrete projecten zijn:

1) Natuur en milieu educatie (NME) verzorgt samen met de sterrenwacht Corona Borealus lessen over sterren, seizoenen, de zon en de maan. Verder maakt de NME gebruik van het gebied voor de nu al reguliere lessen over de natuur en het landschap.

 

2) Sterrenwacht Corona Borealus gaat rondom de Breuly een planetenpad realiseren die ons een idee geeft van de afstanden binnen ons zonnestelsel. Elke paal van duurzaam accoya hout heeft een QR code met meer informatie over de betreffende planeet. Een Zonnewijzer geeft de bezoeker de mogelijkheid om overdag het gehele jaar door bij de tijd te zijn. Sta je op de juiste plaats, dan geeft je eigen schaduw de tijd aan.

 

3) Leefklimaat Zevenaar realiseert de Breuly Kikker of wel de “holle bolle kikker”, omdat het zwerfafval voor iedere bezoeker een ergernis. Deze kikker wordt ontwikkelt door de TU Eindhoven met subsidie van “Houdt Nederland Schoon” en Leefklimaat Nederland. De kikker, symbool van de Breuly, moet de bezoekers uitnodigen hun afval op te ruimen. Men denkt aan een bedankende afvalbak.

 

4) Hengelsportvereniging De Breuly gaat het pad tussen de zuidelijke kleigaten , dat over een spoordijk loopt waar ooit treintjes met klei hebben gereden, onderhanden nemen. Dit pad zal beter toegankelijk gemaakt worden door groen weg te halen en het pad te verbreden. Daarnaast wil de hengelsport vereniging ook de vissteigers herstellen en toegankelijk maken.

 

5) Deze ”Vrienden van De Breuly” draagt tevens zorg voor verdere ontwikkeling van het gebied, en ideeën op langere termijn.

 

Een natuurlijke verbinding tussen de Breuly en Tichelkamp is reeds gerealiseerd.

Plannen voor de toekomst zijn:

•Toilet voorziening van de sterrenwacht gecombineerd met kleinschalige horeca.

•Kleinschalig horeca punt aan het water.

•Verkenning afsluiting Breulylaan ter hoogte van de sterrenwacht.

•Zichtlijn Buitengoed De Panoven en zandstrand van zwemplas De Breuly.

 

Studenten van de Hoge school Saxion gaan i.s.m. de Vrienden van De Breuly onderzoeken en adviseren betreffende de oprichting van een stichting of iets dergelijks.

 

 

 

Arthur de Nerée tot Babberich nieuwe voorzitter van St. Anna

Arthur de Nerée tot Babberich is woensdagavond 6 juni in de kermisledenvergadering gekozen en benoemd tot nieuwe voorzitter van Schuttersvereniging St. Anna. Hij volgt hiermee André Godschalk op die in maart 2017 is afgetreden. In de tussentijd werden de honneurs tijdelijk waargenomen door de president van de vereniging Ralph de Nerée.

Old-Sènder, Ooy en Holthuuze op facebook

Hoogste onderscheiding van De Nachtuulen voor Tineke Nass

Foto: Yvonne Heijneman

 

Tijdens de pronkzitting van carnavalsvereniging De Nachtuulen mocht Tineke Nass "De Orde van de Smaragdogige Nachtuul" in ontvangst nemen. Dit is de hoogste onderscheiding die de canavalsvereniging jaarlijks uitreikt aan een plaatsgenoot die zich vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor de dorpsgemeenschap.

Tineke, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs!

 

Inloopspreekuur Gebiedsteam in Brede School St. Martinus in Oud-Zevenaar.

Zevenaar gaat negen nieuwe plekken oprichten in de gemeente waar burgers vragen kunnen stellen over onder meer zorg en burgerinitiatieven. De zogenaamde gebiedsteams zullen gevestigd worden in gebouwen met een laagdrempelig karakter.

 

Lees meer >>>

 

Seniorenclub Oud-Zevenaar en Ooy heeft een nieuwe website!

 

 

Wie zijn we?

De Seniorenclub is de lokale vereniging van en voor senioren en richt zich op alle inwoners van 55 jaar en ouder. Het werkgebied is Oud-Zevenaar en Ooy. De Seniorenclub is vertegenwoordigd in het Platform Senioren Zevenaar. Lid zijn van de Seniorenclub betekent dat je tevens lid bent van de landelijke KBO.

 

Waar staan we voor?

De Seniorenclub komt op voor de belangen van de ouderen op o.a. de volgende gebieden:

- Zorg en gezondheid

- Wonen en welzijn

- Inkomen en koopkracht

- Mobiliteit en veiligheid

 

 

Lees meer op: www.seniorencluboudzevenaarooy.nl

 

 

Buurtpreventie Oud-Zevenaar

Het is ons streven om de buurt in de kom van Oud-Zevenaar veiliger te maken mede n.a.v. twee inbraken aan de Dijkweg. Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt.

Dus zorgen bewoners, politie en gemeente er samen voor, dat bepaalde vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) worden bestreden. Zo kunnen ze samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden. Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de BuurtWhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. De gemeente en de politie juichen dit initiatief van harte toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk. Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken.

Lees hierover meer bij BUURTPREVENTIE

Een mooi gedicht van Annie Harmsen van de kruidenierswinkel aan de Groessenseweg over Ooy

Herinneringe aan Ooy

 

 

Zeg, ken gi -j nog de Rosandeweg, in ‘t kleine dörpke Ooy?

Waor ‘t laeve nog heel simpel was, en in zien eenvoud mooi.

 

En aoveral was ruumte zat, um as kind van te geniete

Ze wiste waor gi-j der een van was en gi-j wis hoe zi-j hiette:

 

Staring was de kaoleboer en Helmes was de smid

De gruunte naor de veiling toe, op ‘n wage met ‘n hit.

 

Hent en Theet heur gi-j ‘t nog en Willemse van de Plak

Zien bruur die uut de Veldweg kwam deej boodschappe in ‘n zak

 

Ik was nie van Harmse an de diek, maor van de Groesseseweg

Met de transportfiets brach mien vader de bestelllinge weg

 

En zeie ze Grob van de Ward - huus op de bult - wis ie geliek

En ‘s winters stond ‘t water daor tot baoven aan de diek

 

De school stond aan de Slenterweg, dat is een lange straot

Van schuttersgebouw tot Breuly toe, wao’j weer de diek opgaot.

 

En thuus zag ie nog ‘n kerseboom die volop stond te bläöje

In de processie moch ie bruudje zun en witte bluumkes sträöje

 

Der was nog ‘n peteraolieboer die langs de hu:ze kwam

De melkboer met zien paerd kwam langs, de melk ging in ‘n pan

 

De Breuly was ‘n watergat wao’j zommers hen ging zwemme

En op ‘t vlot ha’j dan zon schik, zolle ze dah now nog hemme

 

Alles had zien eige tied, gi-j deej zo as ‘t heurde

Bang wat de minse zegge zolle, as ze ow doe:n en laote keurde

 

Gi-j moch korte kouse aan - kold of warm – meh Paose

Met de kermis: bloemkool veur ‘t eers en die kwam dan van Klaosse

 

En zondags moes ie naor de kerk, met een laege maag

Wat daorvan de bedoeling was, dat heurde ellek blaag

 

In de kerk ha’j ow eige plaats - veur God wa’j nie geliek

En als een kind gebore werd dan was ow moe:der ziek

 

Vroeg of laat kwam iedereen, bij meester Jorna in de klas

Ik wet nog zovöl dinge van ‘t dörp waor ik meisje was

 

Now bun ik der al langer weg dan ik der bun gewes

‘t Is allemaol ook anders now en dah begriep ik bes

 

Toch gaon mien gedachte nog vaak naar ’t plaetske Ooy

Waor ‘t laeve nog heel simpel was en in zien eenvoud mooi.

 

Door Annie Harmsen.

 

 

 

Nog een gedicht van Annie over de St. Martinuskerk.

 

 

Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar open voor toeristen

De Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar gaat in de loop van het volgend jaar dagelijks open. De parochie volgt het voorbeeld van de kerk in Aerdt, die al door fietsers en wandelaars te bezoeken valt.

De dagelijkse opening is een van de initiatieven om meer bekendheid te geven aan het eeuwenoude kerkje langs de uiterwaard. De eerste stap zet de pastorale raad op donderdag 15 mei. De geloofsgemeenschap blaast dan de Mariaviering nieuw leven in. In oktober volgt een 2e Mariaviering met een expositie van Mariabeelden.

Verhuizen

De dagelijkse openstelling van de Martinuskerk volgt als er ook de personele bezetting geregeld is. De bedoeling is om het secretariaat naar het kerkgebouw te verhuizen, waardoor er altijd iemand aanwezig is in de kerk.

Oud-Zevenaar en Old-Sènder ook op Facebook

Ook zijn we 2 x actief op facebook!

 

Oud-Zevenaar op facebook is een verlengstuk van deze website.

 

Old-Sènder op facebook is speciaal bedoeld om oude foto's en herinneringen uit Ooy, Old-Sènder en Holthuuzen met elkaar te delen. Heb je zelf van deze prachtige foto's zoals hieronder en wil je ze met ons delen? Stuur ze dan naar andre@oud-zevenaar.nl

Het Dorp

Van oorsprong een lied van Wim Sonneveld. Het origineel mag vanwege copyright hier niet gebruikt worden. Wij hopen dat u ons alternatief ook op prijs stelt. Hieronder wat oude foto's met muziek. Daar weer onder de tekst zoals Frans van Gorkum het gezongen heeft op de "Harmonie Big Band & Friends avond" van Harmonie St. Martinus.

Langs het Breitpad bij mijn vader (het dorp)

Friso Wiegersma, Jean Ferrat, bew. Frans van Gorkum

 

Thuis heb ik nog een ansichtkaart

waarop een kerk een kar met paard

de winkel van Betje Froon.

Een kroeg, een juffrouw op de fiets

het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,

daar 't is waar ik al jaren woon.

Dit dorp, ik weet nog hoe het was,

de boerenkind'ren in de klas,

een kar die ratelt op de keien,

het kerkhof met een haag ervoor,

een zandweg tussen koren door,

het vee, de boerderijen.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

Wat leefden ze eenvoudig toen

in simp'le huizen tussen groen

met boerenbloemen en een heg.

Maar blijkbaar leefden ze verkeerd,

het dorp is gemoderniseerd

en nu zijn ze op de goeie weg.

Want ziet, het leven is zo fijn,

met brug en Betuwelijn

en t’ wonen in Holthuysen,

vol dubbel glas, dat kun je zien

gordijnen van in between

op het dak zonnecollectoren.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

De dorpsjeugd van Oud-Zevenaar

facebookt like-jes naar elkaar

en Selfies, want ze zijn uniek.

Ik weet wel, het is hun goeie recht,

de nieuwe tijd, net wat u zegt,

maar het maakt me wat melancholiek.

Ik heb hun vaders nog gekend,

kochten shag voor vijftig cent,

zag hun moeders beatmis zingen.

Dat dorp van toen, het is voorbij,

dit is al wat er bleef voor mij:

een ansicht en herinneringen.

 

En langs het Breitpad bij m'n vader

zag ik de oude peppels staan.

Ik was een kind en wist niet beter,

dan dat dat nooit voorbij zou gaan.

 

De harmonie speelt nog muziek

marcheert in tempo op de diek,

mars en polka zijn verleden.

Hout en koper staat voor band,

een muzikant dat is een friend,

een concert moet Tribute heten.

Ik weet nog hoe het vroeger was,

zat bij Schierboom in de klas,

hij liet mij do-re-mi-fa blazen.

Toen promoveerden wij elk jaar,

kregen dat met harmonie voor elkaar

hieven van blijdschap de glazen.

 

Toen ik langs het Breitpad bij m'n vader

de oude peppels nog zag staan.

Ik was een kind, hoe kon ik weten

dat dat voorgoed voorbij zou gaan.

Wandeling (M)Ooy/Oud-Zevenaar nu ook digitaal.

Op deze site staat nu ook de wandeling (M)Ooy-Oud-Zevenaar beschreven.

Benieuwd? Klik dan hier.

 

Opname St. Martinuskerk en omgeving met DJI Helikopter

Prachtige foto's van de processie

Nieuwe naam voor "Anneke"

Fotografie: Bert Rinkel Fotobewerking: Rosa Künne

 

"De Nachtwacht"

 

Vanaf nu ontmoeten de leden van schuttersvereniging St. Anna elkaar in ‘de Nachtwacht’. Een gezellige ruimte waar heden & verleden, jong & oud van de Old Sènderse verenigingen samen komen zoals op het prachtige doek….

‘De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren” zoals de echte Nachtwacht officieel heet, trok erop uit om Amsterdam te beschermen tegen rovers en andere kwade lieden.

De schutters gaan onder leiding van kapitein Ed Willemsen op pad om met tradities, mooie muziek, saamhorigheid en gezelligheid kleur te geven aan ons mooie dorp.

In ‘de Nachtwacht’ hangt de imposante afbeelding (circa 175x 230 cm) van de ‘Old Sènderse Nachtwacht’. Hier staan kapitein en president voorop in gezelschap van leden van alle bij de schutterij aangesloten verenigingen, oud & jong geportretteerd zoals toen… maar in een moderner jasje. Je hoort de gezelligheid al… het vast weer bijna kermis, schuttersfeest of carnaval!

Yvonne Heijneman-Stevens heeft meer dan honderd prachtige foto's van de processie gemaakt. Wil je ze allemaal bekijken? Klik dan op bovenstaande foto. Veel plezier en bedankt Yvonne!

WhatsApp buurtpreventie borden in Oud-Zevenaar

De gemeente gaat voor "Buurtpreventie Oud-Zevenaar" 4 borden plaatsen en wel aan het begin van de Oud Zevenaarseweg en de Dijkweg en op de Ooyse- en Oud Zevenaarsedijk. Ook voor "Buurt Dijkzicht" (Oud Zevenaarsedijk, Kamphuizerweg en Bettestraatje) worden borden geplaatst.

Lees meer >>>

We plaatsen bijna dagelijks oude foto's van Old-Sènder, Ooy en Holthuuze op facebook. Kijk maar eens op Old-Sènder. Je kunt reageren op de foto's en je kunt aangeven dat je iets leuk vindt.

 

Heb je mooie foto's en wil je die met ons delen, stuur ze dan per mail naar andre@oud-zevenaar.nl

Weersverwachting

Weersverwachting
Zevenaar
Meer weer in Zevenaar

Spreuk van de week

 

Weet je een mooie spreuk?

Stuur dan even een mailtje naar:

info@oud-zevenaar.nl

Agenda

Wilt u weten wat er de komende tijd in Ooy,

Oud-Zevenaar en Holthuizen op de agenda staat?

Klik dan hier.

Oud-Zevenaar op facebook

 

Vind je Oud-Zevenaar ook leuk?

Klik dan hieronder op Vind ik leuk

 

 

Copyright © 2013 - Oud-Zevenaar - Wepdiezainer -

 

Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden gebruikt.

 

 

"Like" Oud-Zevenaar op

Facebook en/of volg ons op Twitter: